Ostatnie wolne miejsca na kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane !!!

seplogo-piib

 

 

 

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ OLSZTYŃSKI

zaprasza na kurs przygotowujący do

egzaminu na uprawnienia budowlane !!!

(wszystkie specjalności)

Rozpoczęcie 8-9 kwietnia 2017 r.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie

Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Organizowany przez SEP kurs daje gwarancję jakości, prowadzony przez wybitnych specjalistów ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych

W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z zakresu:

prawa budowlanego, przepisów i warunków techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu postępowania administracyjnego, geodezji i gospodarki przestrzennej.

Cena:1.500,00 zł (możliwość rozłożenia na raty)

Powyższą kwotę należy wpłacić na konto SEP Olsztyn
przed rozpoczęciem kursu:

ING Bank Śląski 95 1050 1807 1000 0023 3331 2540

Zapisy i dodatkowe informacje pod nr tel. 508-165-512

lub pocztą elektroniczną na adres: kurs@sep.olsztyn.pl

Karta zgłoszenia na kurs TUTAJ